Skill – Kĩ năng

Bullet Journal

Độc lập tài chính cá nhân (Financial skill)

 

Nâng cao hiệu suất làm việc (Productivity)

Advertisement